דרכי התשובה

דרכי התשובה

52

חיבר הרב אליעזר נחמן פואה, תלמידו של הרמ"ע מפאנו ומגדולי חכמי דורו.

החיבור מיוסד על מצוות התשובה, ובו מאמרים מענין התשובה, הוראות בדרכי התשובה והנהגות לבעל התשובה.

בסוף הספר נוסחאות של בקשות ווידויים.

מק"ט: 76014 קטגוריה: תגית: