כל נדרי

כל נדרי

35

דיני נדרים ושבועות, קבלתם, התרתם, והפרתם, מנהגי מצוה, נדרי צדקה, הפרשת תרומות ומעשרות, קבלת שבת, קבלת תענית, ערב ר"ה, כל נדרי, ועוד.

מק"ט: 77321 קטגוריה: